Kenotek Vaskepakke - Storbil

2.609 kr

Kenotek Vaskepakke – Storbil består av nøye utvalgte vaskemidler for storbil, anleggsmaskiner, men også bil. Pakken inneholder petrokjemisk avfetting og en avansert såpe for skumvask.

  • Kenotek Cargo 4100 Forte (20L)
  • Tartech Extra (25L)

Kenotek Vaskepakke – Storbil består av nøye utvalgte vaskemidler for storbil, anleggsmaskiner, men også bil. Pakken inneholder petrokjemisk avfetting og en avansert såpe for skumvask.

Anbefalt blandingsforhold til storbil og anleggsmaskiner er 4%.

Er kjøretøyet ekstra skittent eller har mye asfaltlim, bruker du Tartech Extra rent. Vis forsiktighet ved bruk på vinduer. La produktet virke i 3-10 minutter, deretter legger du Kenotek Cargo 4100 Forte oppå avfettingen og la det hele virke en liten stund før du spyler godt av med vann.

Tartech Extra Avfetting

Last ned sikkerhetsdatablad

H304 – Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H318 – Gir alvorlig øyeskade

 

Kenotek Cargo 4100 Forte

Last ned sikkerhetsdatablad

H314 Etsende/irriterende for huden
H318 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

 

Vekt 50 kg
Dimensjoner 27 × 24 × 80 cm
Produsent

Kenotek