Zvizzer Ceramic Coat

1.769 kr3.329 kr

Zvizzer Ceramic Coat er et godt produkt for å beskytte lakk, gi ekstra glans og hindre at smuss fester seg. Belegget består av en hybrid mellom silisium og polymer og er den hardeste beskyttelsen fra Zvizzer. Produktet har en holdbarhet på opptil 36 mnd eller 30.000 km.

Zvizzer Ceramic Coat er et godt produkt for å beskytte lakk, gi ekstra glans og hindre at smuss fester seg. Belegget består av en hybrid mellom silisium og polymer og er den hardeste beskyttelsen fra Zvizzer. Produktet har en holdbarhet på opptil 36 mnd eller 30.000 km.

Tips for hvordan påføre Zvizzer Ceramic Coat

 • Bruk egnet verneutstyr som maske og nitrilhansker.
 • Let frem alt du trenger før du begynner, som til eksempel mikrofiberkluter, materiell for påføring, lys og eventuelt en stoppeklokke.
 • Før påføring må lakken være ferdig polert, og ripene du ønsker å få bort må være fjernet. For et vellykket resultat er forarbeidet viktig.
 • Til fordel bør du bruke en egnet wipedown først, slik du får bort olje eller rester fra polering (tørk gjerne to ganger over hvert panel).
 • For nybegynnere er det lurt å legge en plan for hvordan du går frem og hvilke paneler du tar først og sist.
 • Bruk 12-18 dråper i en applikator til å fordele produktet jevnt utover panelet i fint tempo. Bruk rette bevegelser og ikke i sirkel.
 • La produktet dampe i 1-3 minutter. Desto mer varme det er der du holder til, desto mindre tid har du før du skal tørke av med mikrofiber.
 • På store panel som til eksempel panser, bør du tørke av med det samme, uten å vente.
 • Det er en fordel at du først grovtørker med en mikrofiberklut, deretter tar du en ny mikrofiber og fintørker. Da er du sikker på at du får bort alt av produkt. Bytt kluter ofte etter hvert som de blir mettet av coating.
 • Vær oppmerksom på at når du tørker bort produktet, er det lett å komme over på nærliggende panel. Her er det viktig at du passer på at du får bort alle rester av produktet. Bruk gjerne godt lys eller en lykt for å være sikker.
 • Ønsker du 2 lag med beskyttelse, må det andre laget legges etter ca. 25 minutter – men ikke senere enn 40 minutter.
 • Bør kun legges under gode forhold der du har kontroll på varmen, og ikke ute under direkte sollys.

Hvis du har spørsmål eller aldri har brukt coating før, må du gjerne ta kontakt for veiledning.

H302 – Farlig ved svelging
H314 – Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Last ned sikkerhetsdatablad

Vekt I/A
Dimensjoner I/A
Produsent

Zvizzer

Størrelse

50ml, 100ml