Surfex HD – Vannbasert avfettingsmiddel

219 kr399 kr

Surfex HD – Vannbasert avfetting er et høykonsentrert vannbasert avfettingsmiddel, spesielt bra til rengjøring av MC, ATV, motor eller bil. Produktet kan blandes svakt og fortsatt gi god virkningsgrad.

Surfex HD – Vannbasert avfetting er et høykonsentrert vannbasert avfettingsmiddel, spesielt bra til rengjøring av MC, ATV, motor eller bil. Produktet kan blandes svakt og fortsatt gi god virkningsgrad.

Surfex HD er biologisk nedbrytbar og trygg til bruk på de fleste områder. Du vil oppleve den er god til fjerning av fett, trafikkfilm, rengjøring av plast etc.

Anbefalt blandingsforhold er:

  • Forvask 1:20-1:40
  • Nedvask 1:30
  • Felgrens 1:10-1:20
  • Motorrom 1:10-1:15
  • Fjerne voks og poleringsrester 1:5-1:10

Last ned sikkerhetsdatablad

H290 Kan være etsende for metaller
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Vekt I/A
Dimensjoner I/A
Produsent

Bilt Hamber

Størrelse

1L, 5L