Gyeon Clay Lube

500ml

149 kr

Gyeon Clay Lube er en konsentrert og effektiv claylube. Smøremiddelet reduserer risko for mikroriper og «marring» (gråhet som lett kan poleres bort).

 

Volum 500ml

Gyeon Clay Lube er en konsentrert og effektiv claylube. Smøremiddelet reduserer risko for mikroriper og «marring» (gråhet som lett kan poleres bort).

Produktet kan blandes tynnere i forholdet 1:10 (produkt:vann) og fungerer ypperlig med alle typer claybarer og clayhansker.

Last ned sikkerhetsdatablad

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyenirritasjon

Vekt 0,5 kg
Dimensjoner 8 × 8 × 24 cm
Produsent

Gyeon