Gtechniq i1 Smart Fabric AB

500ml

449 kr

Gtechniq i1 Smart Fabric AB er en god stoffimpregnering for å beskytte tekstiler i kjøretøyet ditt. Produktet har lang holdbarhet, bevarer stoffets naturlige struktur og pusteevne, noe som skiller det fra andre produkter på markedet.

Tilgjengelighet På lager

Volum 500ml

Gtechniq i1 Smart Fabric AB er en god stoffimpregnering for å beskytte tekstiler i kjøretøyet ditt. Med lang holdbarhet, gir produktet en unik beskyttelse som binder seg individuelt til hver fiber. Stoffets naturlige struktur og pusteevne bevares, noe som skiller i1 Smart Fabric AB fra andre produkter på markedet. Passer også utmerket for kabriolet tak.

Et av de mest slående trekkene ved Gtechniq i1 Smart Fabric AB er dets evne til å forhindre at væsker som vin og kaffe trenger inn i stoffet. Når du søler, vil væsken simpelthen rulle på overflaten, slik at du enkelt kan tørke den bort med en fuktig klut uten at det etterlater flekker eller farge på stoffet.

Produktet er anvendelig på både innvendige og utvendige tekstiler.

H225 – Meget brannfarlig væske og damp
H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Last ned sikkerhetsdatablad

Produsent

Gtechniq