Grindvikas Vaskepakke – Medium

1L-5L

1.899 kr

Grindvikas Vaskepakke – Medium er en god vaskepakke for høst- og vinterhalvåret med alt du trenger for å utføre grundig, god og likevel skånsom vask – slik at du tar knekken på skitten, ikke vokslaget på bilen din.

  • Tartech Kenotek Keno 4000
  • Kenotek Wheel Cleaner Ultra
  • Kenotek Snow Foam Shampoo
  • Gold Nugget – Vaskepad
  • Grindvikas Twisted Towel – 600GSM
  • Kenotek Showroom Shine
Volum 1L-5L

Grindvikas Vaskepakke – Medium er en god vaskepakke for høst- og vinterhalvåret med alt du trenger for å utføre grundig, god og likevel skånsom vask – slik at du tar knekken på skitten, ikke vokslaget på bilen din.

Komplett innholdsliste

Tartech Extra Avfetting
Last ned sikkerhetsdatablad

H304 – Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H318 – Gir alvorlig øyeskade

Kenotek Wheel Cleaner Ultra
Last ned sikkerhetsdatablad

H315 – Irriterer huden
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon

Kenotek Snow Foam Shampoo
Last ned sikkerhetsdatablad

H315 – Irriterer huden
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon

Kenotek Keno 4000
Last ned sikkerhetsdatablad

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Vekt 13 kg
Dimensjoner 10 × 20 × 30 cm