Vaskepakke til forvask

828 kr

Vaskepakke til forvask er produkter nøye utvalgt for den mest effektive forvasken av kjøretøyet.

  • 5L Tartech Extra Avfetting
  • 5L Kenotek Keno 4000

Vaskepakke til forvask er produkter nøye utvalgt for den mest effektive forvasken av kjøretøyet.

Tips for bruk av Vaskepakke til forvask

  • Begynn med Tartech Extra Avfetting på kjøretøyets karosseri
  • Vær forsiktig med bruk av Tartech Extra på vinduer for å hindre rennemerker
  • Legg skummet Kenotek Keno 4000 opp på avfettingen og la produktet virke noen minutter
  • Bruk rikelig med vann og spyl av såpen, gjerne med høytrykk

Tartech Extra Avfetting
Last ned sikkerhetsdatablad

H304 – Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H318 – Gir alvorlig øyeskade

Kenotek Keno 4000
Last ned sikkerhetsdatablad

H314 – Gir alvorlige etseskader på hud og øyne