Tjeneste og kjøpsvilkår

Sist oppdatert den 13.10.2021

Partene

Selger er
Grindvikas Gnikkebu AS
Grindvika
6260 SKODJE

E-postadresse: bilpleie@gnikkebu.no
Telefon: +47 926 52 866

ORG. NR 916 030 126 MVA

Selger er heretter kalt «Grindvikas Gnikkebu»«gnikkebu.no»«vi»«oss» eller «vår».

Vi forplikter oss til enhver tid å følge gjeldende regler og lover for netthandel og fjernsalg over internett. Når du handler hos oss, opprettes det automatisk et kundeforhold og en brukerkonto hos oss. Dette er samtidig en bekreftelse fra deg som kunde at du aksepterer tjeneste og kjøpsvilkårene våre.

Generelt

Betingelser er utarbeidet for å informere om hvilke rettigheter og plikter du som kjøper har til gnikkebu.no ved kjøp av varer som vi markedsfører på nettsidene våre. De lover som anvendes i forbindelse med salg og kjøp over internett er:

 • Forbrukerkjøpsloven
 • Angrerettloven
 • E-handelsloven

Kjøp fra Grindvikas Gnikkebu AS er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven – og disse gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Bestillingsmåter

Bestillinger eller ordrer kan gjennomføres i nettbutikken gnikkebu.no. Når bestillingen er gjort, anses denne kjøpsbetingelser som akseptert og godtatt.

Hvem kan bestille

Kjøper må være over 16 år, men enkelte betalingsmetoder kan kreve høyere alder. Dette reguleres av betalingstilbyderen, der hovedregelen tilsier at personer under 18 år ikke kan sette seg i gjeld. I tilfeller der det er behov for å bestille varer for andre enn seg selv, f.eks. til næringsvirksomhet, organisasjon, familemedlemmer, gaver, vergeforhold m.m. skal man oppgi seg selv som kontaktperson.

Ved kjøp til næringsvirksomhet eller organisasjon er det organisasjonen som er juridisk ansvarlig for kjøpet, så lenge bestiller eller kontaktperson har en rolle i organisasjonen. I øvrige situasjoner der kjøper er forskjellig fra bestiller, er bestiller eller kontaktperson juridisk ansvarlig for kjøpet.

Bestillingens innhold

Kjøper plikter å opplyse sannferdig om kundenavn, faktura- og leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, samt hvilke varelinjer som skal bestilles. Kjøper kan om ønskelig opplyse om ønsket fraktmetode, bestillingsreferanse og beskjeder til salgsavdelingen via e-post eller i tilfeller hvor dette er tilgjengelig på nettsiden.

Dersom bestiller opptrer som kontaktperson, plikter kjøper å opplyse om eget navn, telefonnummer og e-postadresse.

Produktinformasjon

Vi skal alltid jobbe for å effektivt opplyse om produktenes egenskaper, men i gitte tilfeller kan både egenskapsbeskrivelse og bilde mangle. Kjøper må selv sørge for at varen vil være dekkende for sitt behov. Dersom bilde og/eller er mangelfull eller helt fraværende, kan kjøper kontakte gnikkebu.no for å få tilgang til ytterligere informasjon.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom varens overskrift, bilde og beskrivelse, så er det i hovedregel overskriften som gjelder. I slike tilfeller anbefales kjøper å kontakte gnikkebu.no for å avstemme. Gnikkebu.no plikter i slike tilfelle å rette feilen på nettsidene.

Priser

Prisene som er oppgitt på gnikkebu.no opplyses vanligvis inkludert MVA for angitt mengde (vekt, volum eller antall). Dersom kunde er tildelt faste rabatter på produkter eller produktgrupper, vil rabattene normalt ikke vises før i kassen. Leveringsomkostninger fremkommer tydelig i kassen ved valgt leveringsalternativ.

Vi tilbyr pr. i dag ikke fri frakt uten særlig avtale.

Ved å sende bestilling har kjøper godtatt de fraktprisene som er oppgitt, og vil derfor ikke være gjenstand for kreditering etter at bestillingen er sendt fra gnikkebu.no.

Lagerstatus

Lagerstatus som vises på gnikkebu.no er varer som er tilgjengelig fra våre lokale lager. For spørsmål om lagerstatus, ta gjerne kontakt med oss via e-post eller telefon.

Det tas forbehold om feil i lagerstatusvisningen.

Betaling

Ved bruk av nettbutikken vår tilbys kjøper de betalingsmåter som til enhver tid er tilgjengelig hos oss. Enkelte finansieringsløsninger vil kreve opplysning om personnummer eller telefonnummer, og noen betalingsløsninger kan utløse en kredittvurdering av kjøper. 

Kjøper vil i slike tilfeller motta et gjenpartsbrev i posten eller via e-post. Ved bruk av VISA, MasterCard, Vipps m.m. vil det ved bestillingstidspunktet medføre en reservasjon, slik at beløpet ikke lenger er disponibelt på kjøpers konto. Selve betalingen skjer ofte (men ikke alltid) først når bestillingen er pakket og eventuelt sendes ut.

Gnikkebu.no tar forbehold om at betaling kan i noen tilfeller skje på andre måter.

Ved sletting av bestilling skal reservasjoner opphøre og eventuelle forskuddsbetalinger tilbakeføres kjøpers konto. Enkelte kjøpere kan få tilgang til utvidede betalingsmåter. Kjøper har tilgang til fakturakopier og sin kunderestkontro på “Min side”, “Kundelogin” eller “Brukerkonto”.

Ordrebekreftelse

Gnikkebu.no plikter på sin side å bekrefte at bestillingen er mottatt i form av en ordrebekreftelse dersom kjøpers e-postadresse er opplyst. Dersom e-postadresse ikke er opplyst til bestillingen, plikter Gnikkebu.no seg ikke til å sende ut ordrebekreftelse.

En ordrebekreftelse sendes pr. e-post, og nødvendige vedlegg legges ved i leveranse eller forsendelse.

 • Ordrebekreftelse
 • Angrerettskjema
 • Salgs- og leveringsbetingelser

Hvis kjøper velger (under bestilling av vare) å hente varene selv, vil en leveringsbekreftelse bli sendt ut pr. e-post eller SMS når ordren er pakket og klar for å bli hentet.

Ordrebekreftelsen skal inneholde gnikkebu.no sine selskaps- og kontaktopplysninger, kjøpers leverings- og fakturaadresse, og bestillers navn som angitt over, kundenummer, ordrenummer og ordrens varelinjer.

Dersom kjøper ikke mottar ordrebekreftelsen innen en time etter bestillingen er fullbyrdet, må hen kontakte gnikkebu.no. Kjøper på sin side forplikter seg til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å kontrollere at opplysningene er korrekte, og snarest mulig kontakte gnikkebu.no ved uoverensstemmelser.

Ordrebekreftelsen er grunnlaget for avtaleinngåelsen mellom gnikkebu.no og kjøper. Vi står fritt til å endre fraktmetode dersom dette er tilrådelig, også uten å gi kjøper tilbakemelding.

Bestillingens gyldighet

En bestilling anses å være gjennomført ved å klikke “Send bestilling” (eller tilsvarende ordlyd) i nettbutikken. Avtaletidspunktet er når ordrebekreftelse mottas.

En bestilling er en bindende avtale mellom kjøper og selger der begge parter har forpliktelser anført i dette dokumentet. En bestilling hos gnikkebu.no er gyldig selv om leveringstiden er lang.

Avbestilling og endring

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer på sin bestilling kan dette gjøres helt frem til den er pakket, sendt eller hentet av kjøper. Når en bestilling er pakket eller hentet blir det sendt ut en “leveringsbekreftelse” pr. e-post. eller i noen tilfeller SMS. På dette tidspunktet er det ikke lenger anledning for å gjøre endringer på bestillingen.

Vi anbefaler at kjøper formidler avbestilling eller endringer pr. telefon, da e-post ikke alltid blir gjennomgått samme dag. Det betyr at ved formidling pr. e-post kan bestillingen være sendt før endringen er mottatt.

I slike tilfeller vil ikke endring være mulig. Når en ordre avbestilles, skal det sendes ut en e-post som bekrefter dette. I tilfeller der bestilling er betalt med kort eller fakturatjenester som til eksempel Klarna, vil det ikke være mulig å gjøre endringer oppad i pris.

I slike tilfeller vil bestillingen bli slettet, slik at kjøper kan bestille på nytt i nettbutikken.

Begrensninger:

 • Varer som bestilles etter ønske fra kjøper som ikke markedsføres på nettsidene til gnikkebu.no
 • Varer som tilvirkes eller modifiseres etter kjøpers ønske kan ikke avbestilles
 • Varepartier bestilt til næringsvirksomhet kan nektes avbestilling
 • Lang leveringstid er ingen automatisk avbestillingsgrunn

Alle avbestillinger eller endringer skal formidles.

Leveringstid

Leveringstid defineres som tidsrommet fra bestilling til gnikkebu.no leverer bestillingen fra seg. Dvs. tidsrommet fra ordrebekreftelse til leveringsbekreftelse. Den inkluderer ikke fremsendingstid med transportør eller eventuell ventetid eller forsinkelser fra kjøper hvis kjøper har valgt å hente ordren selv.

Gnikkebu forsøker å være så presis som det er praktisk mulig å formidle leveringstid med bakgrunn i den informasjonen som foreligger. Endringer i leveringstid kan varsles pr. e-post eller SMS, samt stå oppført under brukerkontoen på gnikkebu.no eller via telefon.

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på gnikkebu.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Levering

Bestillinger som er gjort hos gnikkebu.no vil bli levert når alle varene i bestillingen er klare til levering (samlet levering). Samlet levering kan i enkelte tilfeller fravikes, men dette må skje etter anmodning fra kjøper. Gnikkebu.no er forpliktet å levere varer i henhold til bestilling i forsvarlig, med følgende unntak og begrensninger:

 • Dersom enkelte varer i bestillingen er utgått
 • Dersom gnikkebu.no oppdager feil i varens egenskaper i forhold til opplysninger gitt til kjøper i forkant
 • Dersom pris eller mengde oppdages å være feil i forhold til ordrebekreftelse
 • Dersom forfalte fakturaer eller overskredet kredittgrense (næringsvirksomhet)
 • Ved mislighold, mistanke om svindel eller andre vurderinger fra selger

Kjøper skal bli varslet om dette og tilbys alternativ hvis de finnes. Kjøper står fritt til å avbestille i henhold til de vilkår som gjelder.

Kjøpers plikt til å motta bestillingen

Kjøper er forpliktet til å motta varene som er bestilt, om ikke annet er avtalt. Kjøper varsles allerede ved utsendelse ved at «Leveringsbekreftelse» blir sendt pr. e-post eller SMS. Når bestillingen er klar til mottak hos kjøpers lokale hentested, levering på døren eller andre leveringsmetoder varslet via e-post eller SMS. Kjøper er forpliktet til å motta bestillingen med følgende unntak:

 • Dersom annet avtales i forkant med gnikkebu.no
 • Dersom kjøper benytter seg av angreretten, se vilkår i avtalen
 • Dersom forsendelse er tydelig skadet ved utleveringsforsøk. Skade skal også meldes til gnikkebu.no omgående.

Når kjøper ikke mottar eller henter bestillingen

Kjøper har en plikt til å motta bestilling etter ovenstående vilkår. Dersom kjøper unnlater å motta eller hente bestillingen, og for øvrig forholder seg passiv jf. unntakene nevnt over, kan gnikkebu.no belaste kjøper for sine omkostninger for bestillingen, med hjemmel i forbrukerkjøpsloven Kap. 7, §40, 2.ledd og § 43 3.ledd. Her brukes en standard beregning for å dekke utlegg som frakt, gebyrer, returfrakt, emballasje, medarbeidernes tidsforbruk og kostnader rundt uønsket lagerhold.

Belastningen gjøres som følger: Belastningen faktureres i etterkant av returmottak, eller trekkes ut ved refusjon av allerede betalte ordrer. Det er nok en gang viktig å presisere at kundens plikt til å motta bestillingen ikke utelukkes av lang leveringstid.

Kjøpers plikt til å kontrollere mottatte varer

Kjøper plikter å kontrollere innholdet av bestillingen innen 7 dager etter mottak. Kontrollen skal bestå i å avstemme innholdet opp mot ordrebekreftelse, samt å se etter defekter, mangler eller skader.

Dersom bestillingen inneholder mangler, feillevering eller feil/skader, heretter kalt “feilprodukter” skal kjøper straks og innen 7 dager etter varemottak melde ifra til gnikkebu.no. Gnikkebu.no skal da om ikke annet blir avtalt raskest mulig sende ut varer som mangler, og ordne med kostnadsfri retur av feilprodukter.

Kunde på sin side forplikter seg til å levere feilprodukter til ett av Posten eller Bring sine leveringssteder påtrykt forhåndsbetalt porto etikett levert fra gnikkebu.no.

Kjøper kan da bli mellomfakturert for utsendte varer som da blir kreditert ved mottak av feilprodukter. Dersom det er uoverensstemmelse mellom varens overskrift, bilde og beskrivelse, så er det i hovedregel overskrift som gjelder. Dersom det foreligger feil opplysninger om et produkts egenskaper, skal gnikkebu.no tilby fri retur eller prisavslag.

Gnikkebu.no forbeholder seg da retten til å avstå fra omlevering. Dette vil da være begrunnet i manglende tilgang på vare, eller at det forvolder betydelige økonomiske tap.

Angrerett

Kjøper har 14 dagers angrerett som reguleres av angrerettloven. Gnikkebu.no oppfyller opplysningsplikten jf. Angrerettloven Kap. 2, §8 ved å sende ordrebekreftelse og angrerettskjema til kjøper, samt at varens pris, mengde og beskaffenhet samt totalbestillingens fraktpris er uttrykkelig opplyst i forkant. Angreretten sier at kjøper uten å oppgi årsak kan returnere varer ved å sende angrerettskjema innen 14 dager etter kjøper har blitt gjort oppmerksom på at det er mulig å motta bestillingen.

Ved bruk av angrerett må kjøper selv betale for returfrakt kostnader, men skal få tilbakebetalt prisene for varen(e) samt utgående frakt. Utgående frakt skal evt. avregnes dersom returnerte vare er en del av en større bestilling. Refusjon skal skje innen 14 dager etter at gnikkebu.no har mottatt varene, og utbetales normalt tilbake på det samme betalingsmiddel som bestillingen ble betalt med.

Kjøpers rett til å inspisere produktet

Kjøper har rett til å inspisere varens egenskaper og beskaffenhet. Hovedregelen for i hvilken utstrekning dette kan gjøres, er at en vare skal kunne inspiseres på lik linje som den kan i en fysisk butikk før kjøper tar stilling til en handel. Vare skal returneres i original emballasje i same mengde og beskaffenhet. Mangler kan føre til avslag eller delvis regress.

Unntak fra angreretten

 • Varer som bestilles etter ønske fra kjøper, men som ikke markedsføres på nettsidene til gnikkebu.no
 • Varer som tilvirkes eller modifiseres etter kjøpers ønske. Dette gjelder også kapp av metervare som til eksempel slanger, tau m.m.
 • Varer med kort holdbarhetsfrist som til eksempel næringsmidler.
 • Programvare, lisenser, bøker etc. Kravet er at materialet skal være forseglet, med påtrykk om at angreretten utgår ved åpning.
 • Næringsvirksomhet har ikke angrerett.

Reklamasjon

Reklamasjon defineres som feil og-/eller mangler som oppstår etter at varen er tatt i bruk som skyldes fabrikasjonsfeil. Reklamasjonsretten gjelder i 2 år for varer som koster over kr 200,- men utvides til 5 år dersom varen er tiltenkt å vare i mer enn 2 år. Reklamasjon forutsetter også at det meldes i fra om dette innen “rimelig” tid etter at feilen/mangelen ble oppdaget. Med “rimelig tid” fastsettes 30 dager fra feilen ble oppdaget til at den meldes i fra. Fra det tidspunkt kan reklamasjon avslås eller avkortes.

I mange reklamasjonssaker skyldes mangelen brukerfeil, manglende programvareoppdateringer eller mangler på tilstøtende produkter som i mange tilfeller kan rettes på stedet. Reklamasjon skal derfor først meldes til gnikkebu.no til forhåndsvurdering. Send inn en detaljert beskrivelse, da f.eks. «virker ikke» gir liten anledning til feilsøk. Send gjerne bilder også, da det i mange tilfeller forklarer mye. Kjøper plikter i den grad det er rimelig å følge gnikkebu.no sine instruksjoner omkring feilsøking/feilretting. Dersom forhåndsvurderingen gjort av gnikkebu.no tilsier at det er en reklamasjonssak, skal det:

 • Sendes ut ny vare dersom defekte vare kan kasseres på stedet, eller
 • opprettes retur i gnikkebu.no datasystemer for videre behandling. Kjøper skal da motta returopplysninger samt forhåndsbetalt porto etikett. Kjøper på sin side plikter å levere det defekte produktet godt emballert til ett av Posten/Bring sine innleveringssteder.

Når returnerte reklamasjonsproduktet ankommer gnikkebu.no, skal reklamasjonen vurderes/gjenskapes av tekniker internt, eller videresendes til leverandør/produsent for videre vurdering. Dersom det er hensiktsmessig, kan reklamasjonsproduktet bli returnert direkte fra kjøper til leverandør/produsent. Det vil være fagansvarlig for produktet hos leverandør/produsent eller hos gnikkebu.no som tar avgjørelsen for hvorvidt vilkårene for reklamasjon er til stede. Ved avslag på reklamasjon kan kjøper be om en skriftlig vurderingsrapport, og avgjørelsen kan klages inn til forbrukerombudet.

Ved innvilgelse av reklamasjon skal gnikkebu.no så snart som mulig sende ut reparert eller nytt produkt til kjøper. Dersom produktet ikke lenger finnes i sortiment, skal kjøper tilbys en erstatningsvare med tilsvarende egenskaper, eller på gnikkebu.no sin beslutning tilby refusjon av hva en vare med tilsvarende funksjonalitet vil koste. Dersom erstatningsvare ikke finnes skal kjøper tilbys full refusjon. Gnikkebu.no har inntil to forsøk på å rette feil/mangler, og ved tredje forsøk kan kjøper kreve tilbakebetaling.

Reklamasjon dekker ikke kjøpers uaktsomhet ved bruk, ytre påførte skader, skader påført av tredjepartsprodukter, f.eks. ved bruk av for høy spenning, mangel på bruk av sikring eller bruk og installasjon ut over det som er angitt i produktets brukermanual.

Reklamasjon ved kjøp til næringsvirksomhet har egne vilkår.

Garanti

Gnikkebu.no har som høyeste prioritet og ivareta kjøpers og besøkendes personvern. Nettsidene skal være krypterte med SSL sertifikat som gjør at informasjon som utveksles mellom nettstedet og bruker ikke kan identifiseres av andre.

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos gnikkebu.no godtar du at vi personaliserer innholdet på nettbutikken basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interessegruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne nettsider.

Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

Personvern og sikkerhet

Garanti er i utgangspunktet noe som skal gis ut over reklamasjonsretten. Dersom annet ikke er spesifisert for den enkelte vare er det ingen garanti utover reklamasjonsretten. Dersom en vare har noen form for garanti, skal dette være spesifisert i egenskapene for produktet på nettsidene til gnikkebu.no. Dersom det ikke står noe annet enn x antall år garanti, så er dette å tolke som en utvidelse av reklamasjonsretten. Dvs. at 10 års garanti, tolkes slik at det forlenger reklamasjonsretten fra 5 til 10 år. Dersom det står 2 års garanti uten videre spesifikasjon så trer reklamasjonsretten inn til fordel. Garanti er ofte et begrep som brukes i utlandet, og kan være påført emballasje, tekster osv. mens reklamasjonsretten i Norge ofte gir bedre vilkår enn garantien. Dersom garantien har noen form for spesifikasjon i produktinformasjonen er det ordlyden som garanterer for produktet. Dvs. at hvis et produkt har garanti for å være vanntett i 10 år, så vil ikke andre feil og mangler dekkes i mer enn inntil 5 år av reklamasjonsretten.

Garanti ved kjøp til næringsvirksomhet har egne vilkår.

Klage

Klager på våre tjenester, nettsider, produkter og ansatte kan rettes til daglig leder, Andrè Grindvik.

Ved klager på gnikkebu.no sin opptreden ut i markedet eller ved brudd på lovverk eller avtale, kan klager rettes til forbrukerombudet.

Kjøp til næringsvirksomhet

Kjøp til næringsvirksomhet reguleres av avtaleloven.

Garanti og reklamasjon ved kjøp til næringsvirksomhet

Det gis ingen garanti for varer som selges til næringsvirksomhet, men kjøp til næringsvirksomhet vil kunne dra nytte av produsentens garanti for alle varer vi selger.

Vennligst merk at vi selv ikke tilbyr noen garantier når det gjelder varene, og at alle andre garantier og representasjoner, enten det skulle være uttrykkelig formulert eller underforstått, herved er begrenset i størst mulig grad så langt loven tillater det.

Gnikkebu.no har ikke noe ansvar for tapt fortjeneste hos bedriftskunder, og har heller ikke noe ansvar for indirekte tap, som for eksempel tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade.

Konfliktsløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 18. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med forbrukertilsynet for mekling.

Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.